راهکار اختصاصی صنعت خود را انتخاب کنید

آخرین ویدیو‌ها

آنچه در نمایشگاه تهران هوشمند گذشت.

رویداد بزرگ تهران هوشمند که برای سومین دوره برگزار شد، محلی بود برای حضور گسترده نقش آفرینان زیست بوم نوآوری و فناوری و ارتباط آن با مدیریت شهری‪.‬ این بار ما با معرفی شبکه ‪NB-IoT‬ ایرانسل، سهم خود را به عنوان اپراتوری پیشگام درحوزه ‪IoT‬ با ایجاد بستر لازم برای انتقال داده‌ها فراهم آوردیم. .

مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل

راهکار مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل و مدیریت مأموریت، راهکاری جامع و یکپارچه مبتنی بر اینترنت اشیا است.