آخرین ویدیو‌ها

آنچه در نمایشگاه تهران هوشمند گذشت.

رویداد بزرگ تهران هوشمند که برای سومین دوره برگزار شد، محلی بود برای حضور گسترده نقش آفرینان زیست بوم نوآوری و فناوری و ارتباط آن با مدیریت شهری‪.‬ این بار ما با معرفی شبکه ‪NB-IoT‬ ایرانسل، سهم خود را به عنوان اپراتوری پیشگام درحوزه ‪IoT‬ با ایجاد بستر لازم برای انتقال داده‌ها فراهم آوردیم. .

مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل

راهکار مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل و مدیریت مأموریت، راهکاری جامع و یکپارچه مبتنی بر اینترنت اشیا است.