خدمات مالی و پرداخت همراه

خدمات مالی و پرداخت همراه

حوزه خدمات مالی و روش‌های پرداخت یکی از عرصه‌هایی است که از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات متاثر بوده و در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پس از ورود کدهای کوتاه دستوری (USSD code) به حوزه خدمات مالی و تسهیل فرایندهای پرداخت به واسطه این کدها، فناوری پرداخت همراه (پرداخت NFC) توانسته است توجه بسیاری از دولت‌ها و مدیران شهری را به خود جلب کند.