مدیریت حساب

به منظور سهولت در مدیریت راهکارهای ارائه‌شده به مشتریان، ایرانسل ابزارهایی مانند «پرداخت پیشرفته صورتحساب» و «ایرانسل من سازمانی» را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید سیم کارت‌های تحت مالکیت شرکت خود را به بهترین نحو مدیریت کنید.

ایرانسل من سازمانی

ایرانسل من سازمانی

تنها مدیران پروفایل و مدیران حساب شرکت‌ها می‌توانند از امکانات ایرانسل من (سازمانی) استفاده کنند.

پرداخت پیشرفته صورتحساب

پرداخت پیشرفته صورتحساب

شارژ گروهی سیم‌کارت‌های سازمانی

همکاران تجاری