راهکار کنترل مصرف سوخت در خودروهای سنگین

خانه راهکار کنترل مصرف سوخت در خودروهای سنگین
خانه

در کسب‌و‌کارهای حوزه صنعت معدن ، واحد مدیریت سوخت با چالش‌هایی نظیر موارد زیر مواجه است :

  • نبود ابزار جهت مدیریت صحیح سوخت مصرفی و فرآیند توزیع سوخت با استفاده از مکانیزم‌های سیار یا ثابت.
  • چالش‌های تهیه و انبار سوخت مورد نیاز در قسمت های مختلف معدن و هزینه‌های مرتبط با آن.

برای حل این چالش‌ها می توان از ماژول مدیریت سوخت راهکارهای سازمانی ایرانسل استفاده کرد.

با استفاده از این راهکار مدیران  می‌توانند میزان سوخت مصرفی، سوخت باقی مانده و به طور کلی میزان مصرف حجم سوخت خود را مدیریت کنند. سنسور حجم مخزن سوخت به سرمایه‌گذاران معادن  کمک می‌کند تا اطلاعات ارزشمندی درباره الگوی مصرف سوخت هر خودرو به دست آورند. همچنین پیشنهاد می‌شود علاوه بر نصب سنسور بر روی باک خودرو،  با اتصال یک ورودی آنالوگ به باک، میزان سوخت موجود در مخزن سوخت را رصد کنند.

از دیگر ویژگی‌های راهکار مدیریت مصرف سوخت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده از سنسور شمارنده میزان مصرف سوخت بر روی خودرو
  • فرمول‌بندی نرم‌افزار و محاسبه براساس مسافت و کارکرد درجای خودرو
  • ارتباط با ECU خودرو و اندازه‌گیری سوخت مصرفی شبکه  CAN BUS