فراخوان جذب نماینده فروش و بازاریابی

خانه پشتیبانی نمایندگی فراخوان جذب نماینده فروش و بازاریابی

کسب و کار سازمانی ایرانسل در نظر دارد در راستای توسعه بازار و بهبود فرآیندهای بازاریابی و فروش خود نسبت به جذب نماینده بازاریابی اقدام نماید. برای همکاری، هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه نیست و نمایندگان می‌توانند پس از پیوستن به شبکه فروش، در رویدادهای اختصاصی ایرانسل نیز در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته باشند.

جهت ثبت درخواست همکاری خود، نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایید.