راهکار کنترل محصول و مواد جاده‌ای

خانه راهکار کنترل محصول و مواد جاده‌ای
خانه

راهکار کنترل محصول و مواد جاده‌ای

مهم‌ترین نیاز این بخش مدیریت صحیح و حفظ امنیت محصول و مواد اولیه است. حفظ امنیت  مواد و محصولات جاده‌ای بدون اتصال ناوگان خودرویی به ردیاب خودرو و دریافت گزارشات لحظه‌ای از آن کاری دشوار و امکان‌ ناپذیر است.

برای حل این چالش، راهکار مدیریت ناوگان جاده‌ای حامل مواد اولیه و محصولات نهایی معرفی شده‌ است.

در این راهکار ردیاب بدون اتصال به خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که بخش زیادی از ناوگان مربوط به حمل مواد اولیه و محصولات نهایی، ناوگان سازمانی نیستند و سازمان مربوطه اجازه نصب یک ردیاب دائمی بر روی آن‌ها را ندارد. به همین منظور ردیاب آهنربایی با قابلیت اتصال و انفصال لحظه‌ای در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد و از آن‌ها خواسته می‌شود تا زمان حمل محموله‌های سازمانی این ردیاب را از خودرو جدا نکنند.

کلیه گزارشات مربوطه بر روی نرم‌افزار و اپلیکیشن ردیابی قابل مشاهده است.

راهکار ارائه شده

واحد مورد نظر چالش موجود

مزیت راهکار

ردیاب بدون اتصال به خودرو ناوگان حمل محصول جاده‌ای ازدیاد اسناد کاغذی حذف کاغذ با ارائه بارنامه الکتریکی
عدم خروج مکانیزه محصول از انبار تشخیص خودکار ورود و خروج به انبار
عدم تکریم رانندگان و مدیریت صحیح آن‌ها نمایش مبدا و مقصد به راننده با نصب اپ در خودرو
عدم احراز هویت خودرو تشخیص خودکار هویت و وضعیت خودرو
عدم کنترل محصول خروجی چک‌لیست آنلاین برای کنترل محصولات
مدیریت و پیگیری آنلاین وضعیت راننده پس از تعیین ردیابی و ارائه بارنامه داخلی
عدم مانیتورینگ بارهای صادراتی تا زمان تحویل تخصیص پورتال ردیاب و ارائه خط مسیر ردیابی
ناوگان حمل مواد جاده‌ای عدم توزیع عادلانه امکان مغایرت‌گیری آنلاین
پروسه طولانی تسویه رانندگان درج آنلاین اطلاعات و حذف پروسه مراجعه رانندگان
ازدیاد اسناد کاغذی حذف کاغذ با ارائه بارنامه الکتریکی
عدم خروج مکانیزه مواد از انبار تشخیص خودکار ورود و خروج به انبار
عدم تکریم رانندگان و مدیریت صحیح آن‌ها نمایش مبدا و مقصد به راننده با نصب اپ در خودرو
عدم احراز هویت خودرو تشخیص خودکار هویت و وضعیت خودرو
عدم کنترل مواد خروجی چک‌لیست آنلاین برای کنترل محصولات
مدیریت و پیگیری آنلاین وضعیت راننده پس از تعیین ردیابی و ارائه بارنامه داخلی
عدم مانیتورینگ بارهای صادراتی تا زمان تحویل تخصیص پورتال ردیاب و ارائه خط مسیر ردیابی