تعیین حق بیمه خودرو با بررسی رفتار ترافیکی راننده

خانه
خانه

با نصب ردیاب و پیاده‌سازی سامانه مدیریت هوشمند ناوگان بر روی خودروهای بیمه‌شده، امکان رصد کردن رفتار ترافیکی مشتری وجود دارد. بدین ترتیب شما می‌توانید با توجه به رفتار ترافیکی بیمه‌گزار، تعرفه مربوط به بیمه خودرو وی را مشخص کنید. به عنوان مثال خودروهایی که کارکرد کمی در طول سال دارند مشمول حق بیمه کمتر و خودروهایی که در جاده‌های پر خطر عبور و مرور می‌کنند مشمول حق بیمه بیشتری می‌شوند. همچنین امکان ارائه تخفیف یا افزایش تعرفه‌ها بر اساس رفتار بیمه‌گزار و ردیابی خودرو یا دیگر اموال بیمه‌شده در صورت سرقت برای شما فراهم خواهد شد.