راهکار مدیریت ناوگان خودروهای پول‌رسان و خودروهای سازمانی

خانه
خانه

بانکداری از جمله صنایعی است که عدم وجود سیستم ردیابی خودرو و مکان‌یابی ناوگان حمل پول در آن احساس می‌شود. از آن‌جا که پول نقد توسط ناوگان حمل از محلی به محل دیگر جا به جا می‌شود، حفظ امنیت جان رانندگان و ماموران در قدم اول و پس از آن افزایش امنیت پول حمل شده و خودروی حامل پول، از جمله چالش‌هایی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. به دلیل نقل وانتقال دائم پول بین بانک و شهرها، بسیار مهم است که موقعیت خودرو و همچنین وضعیت ناوگان خودرویی قابل پیگیری لحظه‌ای باشد. به عبارتی باید کاربران کنترل خودروهای حمل پول بتوانند این ناوگان را از راه دور کنترل کرده و با آگاهی از کوچکترین تغییرات در مسیر و یا وضعیت ناوگان، اقدامات لازم را صورت دهند.

اما سامانه مدیریت هوشمند ناوگان چه مزایایی برای صنعت بانکداری، خصوصاً ماشین‌های حمل پول دارد؟

  • افزایش ایمنی دارایی‌های مالی بانک‌ها
  • ارائه محل دقیق خودروهای حمل پول
  • ارائه بهینه‌ترین مسیرها به رانندگان
  • کنترل رانندگان از راه دور و جلوگیری از خروج آنها از مسیر تعیین‌شده
  • گزارش کلیه ایستگاه‌هایی که رانندگان در آن توقف می‌کنند