راهکار امن ارتباطی باجه‌های بانکی

خانه
خانه

باجه بانکی نمونه کوچکی از یک شعبه بانک در فضای سازمان یا مراکز مختلف است که یک یا دو متصدی با استقرار در آن، به مشتریان خود خدمات بانکی ارائه می‌دهند. این باجه‌ها نیازمند ارتباط یکپارچه و دائمی با شعبه منتصب خود هستند.

شرکت ایرانسل با بهره‌گیری از شبکه و بستر امن ارتباطی مستقل از اینترنت راهکار ارتباطی ویژه باجه‌های بانکی را به منظور ایمن‌سازی بستر ارتباطی و همچنین مدیریت هزینه‌های بانک‌ها پیشنهاد می‌نماید.