مناطق تحت پوشش

خانه پشتیبانی مناطق تحت پوشش

ما تلاش کرده‌ایم گسترده‌ترین پوشش‌دهی اینترنت در کشور را برای شما فراهم کنیم تا هر کجا که هستید بتوانید از خدمات اینترنتی بهره‌مند شوید.

لازم به توجه است که پوشش‌دهی با دقتی نسبی محاسبه می‌شود و ممکن است در برخی مناطق مغایرت جزئی وجود داشته باشد.