فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در نظر دارد تعدادی از شماره‌های رند خود را به شرح زیر و از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و ضوابط واگذاری شماره های رند ، به متقاضیان حقوقی اعم از شرکت ها و سازمان ها واگذار نماید.

در این رابطه متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 1398/02/03 در ساعات اداری پیشنهاد قیمت خود را به صورت مکتوب و طی نامه رسمی به نشانی : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، پلاک 3، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد کسب و کار سازمانی ارائه نمایند.
لازم به توضیح است، کمیته بررسی پیشنهادات در تاریخ 1398/05/20 رأس ساعت ۹ در ساختمان مرکزی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23191290 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه: 4،775،000 ریال

9053406363 9053406345 9053406340 9053406333
9053406363 9053406345
9053406340 9053406333