فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در نظر دارد تعدادی از شماره‌های رند خود را به صورت بازه و شماره تک به شرح زیر و از طریق مزایده عمومی، بر اساس شرایط و ضوابط واگذاری شماره‌های رند و مرتب، به متقاضیان حقوقی اعم از شرکت‌ها و سازمان‌ها واگذار نماید.

در این رابطه متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/09/13 در ساعات اداری پیشنهاد قیمت خود را به صورت مکتوب و طی نامه رسمی به نشانی : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، پلاک 3، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد کسب و کار سازمانی ارائه نمایند.
لازم به توضیح است، کمیته بررسی پیشنهادات در تاریخ 1397/09/14 رأس ساعت ۹ در ساختمان مرکزی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23191290 تماس حاصل نمایند.