فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در نظر دارد تعدادی از شماره¬های رند خود را به شرح زیر و از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و ضوابط واگذاری شماره های رند ، به متقاضیان حقوقی اعم از شرکت ها و سازمان ها واگذار نماید.

در این رابطه متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 1398/02/03 در ساعات اداری پیشنهاد قیمت خود را به صورت مکتوب و طی نامه رسمی به نشانی : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، پلاک 3، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد کسب و کار سازمانی ارائه نمایند.
لازم به توضیح است، کمیته بررسی پیشنهادات در تاریخ 1398/02/04 رأس ساعت ۹ در ساختمان مرکزی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23191290 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه: 112،370،000 ریال

9053405999 9053406000 9053406010 9053406012
9053406020 9053406030 9053406040 9053406043
9053406050 9053406060 9053406061 9053406062
9053406063 9053406064 9053406065 9053406066
9053406067 9053406068 9053406069 9053406070
9053406080 9053406090 9053406111 9053406123
9053406161 9053406222 9053406234 9053406262