.

پیام پیشواز

نمایش پیام شما برروی صفحه تلفن مخاطب، به جای پخش آهنگ پیشواز

.
.

با فعال‌سازی این سرویس، زمانی که مشترکان با شماره متقاضی تماس می‌گیرند، یک پیام فلش حاوی محتوای تبلیغاتی بر روی صفحه تلفن همراه آنها نمایش داده می‌شود. با توجه به امکان‌پذیر بودن تنظیم یک پیام خاص برای گروهی از متقاضیان، سازمان‌ها می‌توانند یک پیام مشترک تبلیغاتی یا اطلاع‌رسانی را بر روی سرویس پیام پیشواز تمامی کارکنان خود فعال کنند.

.
.
  • حتی زمانی که به تماس پاسخ داده نشود نیز پیام برای مخاطب ارسال می‌گردد.
  • ذخیره شدن پیام در صندوق پیام: پیام‌های دریافتی را می‌توان در صندوق پیام ذخیره نمود .
  • ارسال پیام در زمان مشخص: پیام پیشواز امکان ارسال پیام در بازه زمانی مشخص را فراهم می‌نماید.

*
*
*
*
* نام استان
.