.

پیام تعاملی

ارسال پیام شما به صورت Pop up بر روی صفحه موبایل مخاطبین

.
.

سرویس پیام تعاملی متشکل از یک پیام تبلیغاتی است که به صورت pop up Notification بر روی صفحه موبایل مخاطبین ظاهر می‌شود. این امکان وجود دارد که با طراحی یک منوی اختصاصی، گزینه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف در اختیار مخاطب قرار گرفته و مخاطب با انتخاب گزینه مورد نظر خود در پاسخ به پیام تعاملی، خدمات سازمان را انتخاب کرده و از آنها بهره‌مند شود.

سازمان‌های متقاضی می‌توانند بنابر نیاز خود، سناریوهای گوناگونی شامل گزینه‌ها، زیرمنوها و انواع عملیات برای پاسخ به گزینه انتخابی مشتریان را تعریف کنند. انتخاب هر گزینه از سوی مشترک می‌تواند با یکی از فرایند‌های زیر دنبال شود:

  • هدایت کاربر به زیرمنو بعدی
  • هدایت کاربر به یک URL مشخص
  • ارسال یک پیامک برای مشترک
  • باز شدن یک منوی USSD
.
.
  • امکان ذخیره پیام ارسال شده در حافظه سیم‌کارت.
  • امکان هدایت کردن مخاطبین به صفحات وب‌سایت یا دانلود اپلیکیشن.
  • امکان ارائه گزارش از پاسخ‌، انتخاب‌ و تعاملات مخاطبان با پیام هوشمند ارسال شده.

*
*
*
*
* نام استان
.