راهکار امن ارتباطی دستگاه‌های STM & VTM

خانه
خانه

توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و غیر حضوری در طی چند سال گذشته، موجب کاهش مراجعه مشتریان به شعب بانک‌ها شده و مزایای فراوانی را برای بانک، مشتری، محیط زیست و… به همراه آورده است.

برای انجام برخی تراکنش‌ها نیاز است که مشتری بانک مراحل احراز هویت را طی کند. دستگاه VTM  ابزاری مناسب برای ارائه خدماتی است که نیازمند احراز هویت و حضور مشتری هستند. این دستگاه قادر است بخش قابل توجهی از فعالیت‌های شعب را انجام داده و زمینه تعطیل نمودن شعبی را که مراجعه‌کننده ندارند، فراهم نماید.

با توجه به نوع کارکرد این دستگاه، پهنای باند پایدار و مطمئن شبکه امن همراه ایرانسل می‌تواند گام مؤثری در راستای سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر کاهش شعب زیان‌ده بانک‌ها باشد.