فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

فراخوان شرکت در مزایده شماره‌های رند سازمانی

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در نظر دارد تعدادی از شماره‌های رند خود را به شرح زیر و از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و ضوابط واگذاری شماره های رند ، به متقاضیان حقوقی اعم از شرکت ها و سازمان ها واگذار نماید.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در نظر دارد تعدادی از شماره های رند خود را به شرح زیر و از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و ضوابط واگذاری شماره های رند ، به متقاضیان حقوقی اعم از شرکت ها و سازمان ها واگذار نماید. در این رابطه متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 1398/07/05 در ساعات اداری پیشنهاد قیمت خود را به صورت مکتوب و طی نامه رسمی به نشانی : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علی دوست، پلاک 3، ,ورودی 6، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد کسب و کار سازمانی ارائه نمایند.

لازم به توضیح است، کمیته بررسی پیشنهادات در تاریخ 1398/07/06 رأس ساعت 9 در ساختمان مرکزی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09352001776 تماس حاصل نمایند.