راهکار امن ارتباطی ساختمان‌های ستادی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

خانه
خانه

ساختار سازمانی وسیع بانک‌ها و نیز گستره متنوع خدماتشان نیازمند استقرار نیروی انسانی در ساختمان‌های مختلفی است. به همین دلیل ایجاد زیرساخت ارتباطی دائمی و پایدار در این ساختار ضرورت بسیاری دارد.

ارائه راهکار امن ارتباطی ساختمان‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از سوی شرکت ایرانسل، پاسخی مناسب به نیاز بانک‌ها در این زمینه بوده است.