راهکار امن ارتباطی شعب بانکی

خانه
خانه

شعبه هر بانک محلی است تابع بانک اصلی خود که به طور مستقیم به ارائه وظایف و خدمات بانک مذکور می‌پردازد.

با توجه به نقش مهم شعب بانک‌ها در ارائه خدمات به مشتریان، فراهم ساختن زیرساخت‌های ارتباطی یکپارچه و امن بین این شعب و مراکز بانک‌ها ضرورت و حساسیت چشم‌گیری دارد.

بدین منظور شرکت ایرانسل راهکار امن، مستقل از بستر اینترنت عمومی و با پهنای باند مورد نیاز شعب بانکی را ارائه داده است که علاوه‌بر ایجاد زیرساخت ارتباطی یکپارچه،اختصاصی و پایدار ،به مدیریت هزینه شعب بانک‌ها نیز کمک کرده است.