.

تماس با واحد کسب و کار سازمانی

ارتباط با واحد کسب‌وکار سازمانی ایرانسل:

 • پست الکترونیک: EB@mtnirancell.ir
 • شماره تماس: شماره‌گیری 714 از خطوط ایرانسل، یا 09377140000 از سایر خطوط
 • نمابر: 021-23196010
 • نشانی: تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علیدوست، شماره 5، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد راهکارهای سازمانی

دفاتر منطقه‌ای

 • آدرس : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علیدوست، شماره 5، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد راهکارهای سازمانی
 • شماره تماس: شماره‌گیری 714 از خطوط ایرانسل و یا 09377140000 از سایر خطوط
 • نمابر: 23196010-021
 • پست الکترونیک: EB@mtnirancell.ir

*  ثبت نام سیم‌کارت‌های سازمانی بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفاتر مرکزی انجام خواهدشد.

 • نشانی: اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، ابتدای خیابان فروغی، سایت مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 031-33390334-7 داخلی 107
 • نمابر: 031-33390600

*  ثبت نام سیم‌کارت‌های سازمانی بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفاتر مرکزی انجام خواهدشد.

 • نشانی: تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، روبروی دانشکده تغذیه، جنب پارک گلها، ساختمان مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 041-33375588
 • نمابر: 041-33375586

*  ثبت نام سیم‌کارت‌های سازمانی بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفاتر مرکزی انجام خواهدشد.

 • نشانی: مشهد، بلوار سازمان آب، خیابان قاضی طباطبایی، بین قاضی طباطبای 5و 7، سایت مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 051-37288667
 • نمابر: 051-37288830

*  ثبت نام سیم‌کارت‌های سازمانی بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفاتر مرکزی انجام خواهدشد.

 • نشانی: شیراز، بلوار نصر، بعد از بوستان رضوی، سایت مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 071-37437814
 • نمابر: 071-37288830

*  ثبت نام سیم‌کارت‌های سازمانی بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفاتر مرکزی انجام خواهدشد.

.