شاید سوال شما هم باشد
سه‌شنبه 11 تير 1398 از چه نوع سیم‌کارت‌هایی می‌توان در سرویس APN استفاده کرد؟ هر مشتری سازمانی می‌تواند از سیم‌کارت‌های نوع دیتا یا عادی سازمانی در سرویس APN استفاده نماید. اما توصیه ما سیم‌کارت‌های دائمی دیتای سازمانی برای استفاده در این سرویس است. زیرا سیم‌کارت‌های دائمی مشکل قطع شدن به علت نداشتن شارژ کافی را ندارند و همچنین امکان صدور قبض و گزارش میزان مصرف به صورت تجمیعی برای این نوع سیم‌کارت‌ها وجود دارد.
آخرین مطالب