شاید سوال شما هم باشد
پنجشنبه 13 تير 1398 هزینه‌های سرویس APN شامل چه مواردی است؟  هزینه استفاده از سرویس APN ایرانسل شامل هزینه اولیه راه‌اندازی و هزینه آبونمان ماهیانه به ازای پشتیبانی از هر سیم‌کارت است.
آخرین مطالب