.

آدرس و اطلاعات فروشگاه‌های سازمانی ایرانسل


دفاتر منطقه‌ای

 • آدرس : تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علیدوست، شماره 5، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، واحد راهکارهای سازمانی
 • شماره تماس: شماره‌گیری 714 از خطوط ایرانسل و یا 09377140000 از سایر خطوط
 • نمابر: 23196010-021
 • پست الکترونیک: EB@mtnirancell.ir

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، ابتدای خیابان فروغی، سایت مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 031-33390334-7 داخلی 107
 • نمابر: 031-33390600

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، روبروی دانشکده تغذیه، جنب پارک گلها، ساختمان مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 041-33375588
 • نمابر: 041-33375586

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: مشهد، بلوار سازمان آب، خیابان قاضی طباطبایی، بین قاضی طباطبای 5و 7، سایت مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 051-37288667
 • نمابر: 051-37288830

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: شیراز، بلوار نصر، بعد از بوستان رضوی، سایت مرکزی ایرانسل
 • شماره تماس: 071-37437814
 • نمابر: 071-37288830

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

فروشگاه‌های خدمات و محصولات سازمانی ایرانسل

 • آدرس : بزرگراه یادگار امام خروجی چمران جنوب هتل پارسیان اوین غرفه تجاری شماره یک
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 20 و پنج‌شنبه 8 الی 20

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: بلوارنصر - مرکز خدمات ایرانسل
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج‌شنبه 8 الی 12

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: بلوار سازمان آب - بین قاضی طباطبایی 5 و 7 - مرکز خدمات ایرانسل
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج‌شنبه 8 الی 12

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: خیابان آزادی - آخر گلگشت - خیابان عطار نیشابوری - خیابان عزیز آباد - جنب پارک گلها - مرکز خدمات ایرانسل
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج‌شنبه 8 الی 12

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: میدان کشوری - خیابان سرگرد قاسمی - کوچه ی دانش 11 - مرکز خدمات ایرانسل
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج‌شنبه 8 الی 12

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

 • نشانی: میدان جمهوری - ابتدای خیابان فروغی - مرکز خدمات ایرانسل
 • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنج‌شنبه 8 الی 12

* ثبت‌نام سیم‌کارت‌های سازمانی (حقوقی) بیشتر از ۵۰ عدد، صرفا در دفتر مرکزی تهران انجام خواهد شد.

.