.

تماس دیگر پرداخت

پرداخت هزینه تماس مخاطبین توسط کسب‌و‌کارها در ازای شنیدن پیام ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬یا‭ ‬تبلیغاتی آن‌ها.‬‬

.
.

این‭ ‬سرویس‭ ‬یک‭ ‬راهکار‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬آن‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬کالا‭ ‬و‭ ‬خدمات ‬می‌توانند‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

با تقبل هزینه بخشی از تماس مخاطبین‭ ‬یا‭ ‬مشتریان‭ ‬بالقوه‭ ‬خود،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شنیدن‭ ‬پیام‌های‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬یا‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬مد‬نظر‭ ‬خود‭ ‬ترغیب‭ ‬نمایند‭. ‬این‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬شکل‭ ‬قابل‭ ‬ارائه است:‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1- تماس‭ ‬مخاطب (دارنده‭ ‬سیم‌کارت)‭ ‬با‭ ‬سامانه

در‭ ‬این‭ ‬شیوه،‭ ‬مشترک‭ ‬به جای‭ ‬تماس‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬شماره‭ ‬موردنظر‭ ‬خود،‭ ‬با‭ ‬سرشماره‭ ‬شرکت‭ ‬متقاضی‭ ‬سرویس تماس‭ ‬می‌گیرد ‬و‭ ‬به‭ ‬پیام‭ ‬صوتی‭ ‬مربوطه‭ ‬گوش‭ ‬می‌دهد. ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬پیام‭ ‬صوتی،‭ ‬مشترک ‬قادر ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬شماره‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬وارد کند. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬برقراری‭ ‬تماس،‭ ‬کل‭ ‬هزینه‭ ‬تماس‭ ‬یا‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬وی‭ ‬رایگان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ میزان بهره‌مندی از تماس رایگان توسط شرکت متقاضی تعیین شده و به مشترک اعلام می‌گردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


2- تماس از‭ ‬سامانه‭ ‬با‭ ‬صاحب‭ ‬سیم‌کارت

‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سرشماره‭ ‬خاص با‭ ‬مشترک بالقوه‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تمایل‭ ‬مشتری،‭ ‬پیام‭ ‬صوتی‭ ‬مربوطه‭ ‬برای‭ ‬وی‭ ‬پخش‭ ‬خواهد شد. پس از پایان تماس، مشترک می‌تواند شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کرده و از مدت زمان مشخصی مکالمه رایگان بهره‌مند شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نمایش بیشتر
.
.
  • امکان تعریف کمپین تبلیغاتی براساس سن، جنسیت و برخی از دیگر ویژگی‌های مخاطبان
  • قابلیت محدودسازی تعداد دفعات استفاده هر مشترک از تخفیفات در هر کمپین
  • امکان تنظیم کمپین‌های تبلیغاتی برای اجرا در بازه‌های زمانی مشخص مثل روزهای ماه، ساعت روز، یا رویداد‌های خاص و ... 
نمایش بیشتر

* نام ونام خانوادگی
* شماره تماس یا ایمیل
* نام شرکت
* نام استان
* اندازه سازمان
.
با ما تماس بگیرید
09377140000
آخرین اخبار و مقالات